Trường Tiểu học Vân Hòa đã tổ chức buổi chuyên đề bồi dưỡng công nghệ thông tin trực tuyến cho 100% cán bộ, giáo viên nhà trường vào sáng ngày 1/9/2021.