ĐẢNG ỦY XÃ VÂN HÒA

CHI BỘ TRƯỜNG TH VÂN HÒA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Vân Hòa, ngày 08/11/2017

NGHI QUYET CHI BỘ

(Tháng 11/2017)

 

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Chi bộ Trường TH Vân Hòa tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 11 năm 2017 với các nội dung sau:

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

1/Chi bộ thực hiện việc thu đảng phí tháng 11/2017 của đảng viên theo qui định.

2/Thông báo tình hình ĐV: Tổng số: 23 đ/c, chính thức: 23.

Đảng viên có mặt:…………….; Vắng:……...

Lý do:………………………………………………………………………………..

3/Thông qua chương trình cuộc họp.

4/Giới thiệu chủ tọa và thư ký buổi sinh hoạt Chi bộ tháng 11/2017.

+ Giới thiệu chủ tọa: Đ/c Bùi Thị Kim Cúc – Bí thư chi bộ.

+ Giới thiệu thư ký: Đ/c Lê Thị Thủy – UVCU.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

PHẦN I:

1. Thông qua QĐ chuẩn y cấp ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2022 của BTV Đảng ủy (có văn bản đính kèm);

2. Thông qua phân công nhiệm vụ cấp ủy:

- Đ/c Bùi Thị Kim Cúc-BT: Chịu trách nhiệm chung; XD kế hoạch nhiệm kỳ và từng năm của chi bộ; công tác tư tưởng chính trị, XD đảng; phụ trách chính quyền; Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đồng chí: Nguyễn Xuân Kỳ; Nguyễn Thị Thu Hằng; Nguyễn Thị Kim Liên; Phí Thị Kim Oanh; Nguyễn Thị Ngọc Hảo; Nguyễn Thị Thanh Hương; Lê Thị Thủy; Trần Nguyên Hùng; Dương Thị Tâm.

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng-PBT: Công tác tổ chức, tài chính; công tác phát triển đảng viên; phụ trách công tác chuyên môn của chính quyền; Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đồng chí: Bùi Thị Kim Cúc; Nguyễn Thị Hồng Hà; Cấn Thị An; Hoàng Thị Vi; Nguyễn Thị Thúy; Đỗ Thị Thanh Thúy; Phùng Thị Mến; Nguyễn Thị Dung.

- Đ/c Lê Thị Thủy-UV: Ghi nghị quyết chi bộ; chỉ đạo công tác đoàn thể, các công tác khác; Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đồng chí: Ngô Thị Tuyết Mai; Nguyễn Thanh Lưỡng; Mai Thị Liên; Vương Thị Vân; Khuất Thị Dược; Đỗ Thị Bích Thủy.

PHẦN II

THÔNG TIN TÌNH HÌNH THỜI SỰ, PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CHỈ THỊ CỦA CẤP ỦY CẤP TRÊN

I. Thông tin về tình hình thời sự:

Theo tài liệu sinh hoạt nội bộ tháng 11/2017

II. Các chủ trương, chính sách, chỉ thị và nghị quyết mới của Đảng, nhà nước, các cấp.

- Triển khai Nghị quyết của Đảng bộ xã Vân Hòa về lãnh đạo nhiệm vụ tháng

11 năm 2017.

- Chính sách, văn bản mới.

PHẦN III

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ

THÁNG 10 NĂM 2017.

I. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:

1.Tổ chức tuyên truyền: Ngày Giải phóng Thủ đô,10/10; ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 20/10.

2. Duy trì tuyên truyền về : công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học;phòng chống cháy nổ; ATGT, ATTP; phòng chống dịch SXH; bạo lực học đường; phòng chống TNTT, XD trường học an toàn...

3.Duy trì tuyên truyền thông qua các hoạt động về rèn luyện, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Chị thị 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết TW 4 khóa XII); XD trường chuẩn QG; Nghị quyết 29 của Trung ương; về tuyên truyền hưởng ứng các cuộc vận động, thi đua; về giáo dục về môi trường; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; giáo dục pháp luật...

4.Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 10 của Đảng cấp trên.

II. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ: Trong tháng 10 đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốtmột số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với chính quyền:

- Hưởng ứng tuyên truyền tuần lễ “Hưởng ứng Học tập suốt đời”.

- Cập nhật chương trình quản lý trường học. ( Phổ cập)

- Tiếp tục học tập BDTX, triển khai thực hiện các chuyên đề.

- Hoàn thành mọi báo cáo theo quy định của nhà trường và của ngành, lưu trữ.

-Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ, ổn định nền nếp dạy và học.

- Đã triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; ngày pháp luật năm 2017-2018.

- Tiếp tục triển khai giảng dạy các chương trình lồng ghép.

- Đăng ký thi đua.

- Thực hiện cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Thành lập các ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch. Duy trì theo dõi đôn đốc các hoạt động tập thể, sao nhi đồng, đội thiếu niên

- Được SGD&ĐT kiểm tra, thẩm địnhtrường chuẩn Quốc gia.

2. Đối với Công đoàn:

- Duy trì hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Hoàn thành tốt công tác công đoàn đúng theo quy định.

- Đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm.

- Duy trì thực hiện tốt công tác xây dựng tập thể, thăm hỏi, động viên đoàn viên.

- Công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.

3. Đối với Đoàn, đội, sao NĐ:

- Tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm.

- Duy trì tốt hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua.

- Công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.

4. Công tác tổ chức cán bộ:

1. Tiếp tục tạo điều kiện tốt cho GV đi học các lớp Đại học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

2. Rà soát hồ sơ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Đã cập nhật chương trình quản lý nhân sự mới.

3. Phân công, phân nhiệm năm học 2017-2018.( Khi có thay đổi, điều chỉnh)

4. Chỉ đạo Hiệu trưởng kiện toàn lại các ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

5. Hoàn thiện hồ sơ CB-GV thi nâng ngạch theo hướng dẫn.

6. Thực hiện xong công tác quy hoạch CBQL, giai đoạn 2021-2026.

III. Công tác xây dựng Đảng: Trong tháng 10 đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

2. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm tra đảng viên chấp hành đối với các đảng viên trong chi bộ năm 2017.

5. Đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo; đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với chính quyền và các đoàn thể.

6. Đẩy mạnh thực hiện và đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ giáo viên công nhân viên.

IV. Công tác khác:Trong tháng 10 đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường..

2. Tích cực tham mưu cho các cấp, các ngành hổ trợ cho công tác dạy và học.

4. Củng cố trang trí trường, lớp theo tiêu chí trường chuẩn QG.

PHẦN IV

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

I. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:

1.Tổ chức tuyên truyền kỷ niện: Ngày pháp luật 9/11; Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ngày thành lập hội chữ thập đỏ Việt Nam 23/11. Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11. Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 18/11.

2.Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo; khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường sa, Hoàng sa. Tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh quốc gia, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng ngăn chặn mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

3.Tuyên truyền thông qua các hoạt động như kể chuyện.v.v về rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.( Nghị quyết TW 4 khóa XII và chị thị 05 của Bộ chính trị.)

Tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng các cuộc vận động, thi đua.

Tiếp tục tuyên truyền giáo dục về môi trường. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; giáo dục pháp luật; an toàn giao thông; ngày pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; giáo dục bình đẳng giới...

4.Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tháng 11 của Đảng cấp trên.

II. Công tác Lãnh đạo: Trong tháng 11 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với chính quyền:

- Tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tiếp tục rà soát việc cập nhất các chương trình quản lý.

- Tiếp tục chuẩn bị các loại hồ sơ sổ sách theo quy định đón các đoàn kiểm tra nhà trường của các cấp.

- Hoàn thành mọi báo cáo theo quy định của nhà trường và của ngành, lưu trữ.

- Tăng cường công tác ổn định nền nếp dạy và học.

-Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các tiêu chí về Xd trường chuẩn QG.

- Tiếp tục triển khai giảng dạy các chương trình lồng ghép.

- Tổ chức và Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Chuẩn bị cho việc tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Tiếp tục triển khai các chuyên đề chuyên môn.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

-Tăng cường công tác Bồi dưỡng thường xuyên đối với CB-GV.

- Tổ chức ôn tập kiểm tra định kỳ GHKI đối với K4&5.

- Duy trì bồi dưỡng Học sinh yếu.

2. Đối với các tổ chức đoàn thể:

2.1. Công đoàn:

- Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm. 20/11.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng tập thể, thăm hỏi, động viên đoàn viên.

- Phối hợp cùng với nhà trường trong mọi hoạt động, công tác.

2.2. Đoàn, đội, sao nhi đồng:

- Tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm.

- Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

2.3. Công đoàn, Đoàn TN tích cực làm tốt công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.

3. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục tạo điều kiện cho GV đi học các lớp Đại học, trung cấp, lớp bồi dưỡng.

- Rà soát hồ sơ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục cập nhật, điều chỉnh theo quy định.

- các BCĐ, các bộ phận chuyên môn duy trì hoạt động theo kế hoạch.

-Thường xuyên điều chỉnh phân công, phân nhiệm khi có thay đổi để đảm bảo hiệu quả công tác.

- Triển khai, thực hiện công tác chuyển đổi ngạch, chức danh nghề nghiệp.

III. Công tác xây dựng Đảng:

1.Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra đảng viên chấp hành đối với các đảng viên trong chi bộ, năm 2017.

3. Tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo; Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với đơn vị.

6. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ giáo viên công nhân viên.

IV. Công tác khác:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường..

2. Tích cực tham mưu cho các cấp, các ngành hổ trợ cho công tác dạy và học.

4. Đẩy mạnh hoạt động các chi hội khuyến học khuyến tài, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vệ sinh trường lớp; phòng chống dịch SXH...

                                                                                                                                                   BI THU CHI BỘ

 

 

                                                                                                                                                   BUI THI KIM CUC

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ VÂN HÒA

CHI BỘ TRƯỜNG TH VÂN HÒA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Vân Hòa, ngày 06/12/2017

                                                                                       NGHỊ QUYẾT CHI BỘ

                                                                                                 (Tháng 12/2017)

 

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Chi bộ Trường TH Vân Hòa tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 12 năm 2017 với các nội dung sau:

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

1/Chi bộ thực hiện việc thu đảng phí tháng 12/2017 của đảng viên theo qui định.

2/Thông báo tình hình ĐV: Tổng số: 23 đ/c, chính thức: 23.

Đảng viên có mặt:…………….; Vắng:……...

Lý do:………………………………………………………………………………..

3/Thông qua chương trình cuộc họp.

4/Giới thiệu chủ tọa và thư ký buổi sinh hoạt Chi bộ tháng 12/2017.

+ Giới thiệu chủ tọa: Đ/c Bùi Thị Kim Cúc – Bí thư chi bộ.

+ Giới thiệu thư ký: Đ/c Lê Thị Thủy – UVCU.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

PHẦN I:

THÔNG TIN TÌNH HÌNH THỜI SỰ, PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CHỈ THỊ CỦA CẤP ỦY CẤP TRÊN

I. Thông tin về tình hình thời sự:

Theo tài liệu sinh hoạt nội bộ tháng 12/2017

II. Các chủ trương, chính sách, chỉ thị và nghị quyết mới của Đảng, nhà nước, các cấp.

- Triển khai Nghị quyết của Đảng bộ xã Vân Hòa về lãnh đạo nhiệm vụ tháng

12 năm 2017.

- Chính sách, văn bản mới (theo tài liệu sinh hoạt nội bộ của Thành ủy, huyện ủy)

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ

THÁNG 11 NĂM 2017.

I. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:

1.Tổ chức tuyên truyền: Ngày thành lập QĐND Việt Nam, ngày QPTD, 22/12.

2. Duy trì tuyên truyền về : công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học;phòng chống cháy nổ; ATGT, ATTP; phòng chống dịch SXH; bạo lực học đường; phòng chống TNTT, XD trường học an toàn...

3.Duy trì tuyên truyền thông qua các hoạt động về rèn luyện, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Chị thị 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết TW 4 khóa XII); Nghị quyết 29 của Trung ương; về tuyên truyền hưởng ứng các cuộc vận động, thi đua; về giáo dục về môi trường; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; giáo dục pháp luật...

4.Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 11 của Đảng cấp trên.

II. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ: Trong tháng 11 đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với chính quyền:

- Hưởng ứng tuyên truyền “Ngày pháp luật Việt Nam, 09/11”.

- Cập nhật chương trình quản lý trường học. ( Phổ cập, quản lý nhân sự)

- Tiếp tục học tập BDTX, triển khai thực hiện các chuyên đề.

- Hoàn thành mọi báo cáo theo quy định của nhà trường và của ngành, lưu trữ.

-Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ, kiểm tra nội bộ.

- Tiếp tục triển khai giảng dạy các chương trình lồng ghép.

- Đăng ký thi đua.

- Hoàn thành cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Các BCĐ hoạt động đúng kế hoạch; các bộ phận chuyên môn duy trì tốt các hoạt động theo kế hoạch.

- Hoàn thành mục tiêu XD trường chuẩn Quốc gia.

2. Đối với Công đoàn:

- Duy trì hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua.

- Đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm ngày NGVN, 20/11.

- Duy trì thực hiện tốt công tác xây dựng tập thể, thăm hỏi, động viên đoàn viên.

- Công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.

3. Đối với Đoàn, đội, sao NĐ:

- Tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày kỷ niệm20/11 .

- Duy trì tốt hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua.

- Phối kết hợp tốt trong công tác tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày NGVN.

4. Công tác tổ chức cán bộ:

1. Tiếp tục tạo điều kiện tốt cho GV đi học các lớp Đại học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

2. Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ quản lý, gđ 2021-2026. Cán bộ kế toán đã báo cáo kê khai tài sản theo quy định

3. Hiệu trưởng đã kiện toàn lại các ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

III. Công tác xây dựng Đảng: Trong tháng 11 đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

2. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm tra đảng viên chấp hành đối với các đảng viên trong chi bộ năm 2017.

3. Đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo; đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với chính quyền và các đoàn thể.

4. Đẩy mạnh thực hiện và đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ giáo viên công nhân viên.

5. Thi hành kỷ luật đảng viên theo thông báo số 32 của đảng ủy.

6. Thực hiện tốt công tác đáng giá, phân loại chi bộ, đảng viên năm 2017 theo hướng dẫn số 05-HD/ĐU.

IV. Công tác khác:Trong tháng 11 đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường..

2. Tham gia hội thi TDTT cấp tiểu khu đối với HS.

3. Công tác XD trường chuẩn QG.

PHẦN III

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017

I. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:

1.Tổ chức tuyên truyền kỷ niện: Ngày thành lập QĐND Việt Nam, ngày QPTD, 22/12

2.Tiếp tục tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo; khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường sa, Hoàng sa. Tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh quốc gia, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng ngăn chặn mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

3.Tuyên truyền thông qua các hoạt động như kể chuyện.v.v về rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.( Nghị quyết TW 4 khóa XII và chị thị 05 của Bộ chính trị.)

Tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng các cuộc vận động, thi đua.

Tiếp tục tuyên truyền giáo dục về môi trường. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; giáo dục pháp luật; tham vấn học đường...

4.Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tháng 12 của Đảng cấp trên.

II. Công tác Lãnh đạo: Trong tháng 12 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với chính quyền:

- Tổ chức kỷ niệm ngày 22/12; tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho HS.

- Tiếp tục rà soát việc cập nhất các chương trình quản lý.

- Tiếp tục chuẩn bị các loại hồ sơ sổ sách theo quy định đón các đoàn kiểm tra nhà trường của các cấp.

- Hoàn thành mọi báo cáo theo quy định của nhà trường và của ngành, lưu trữ.

- Tăng cường công tác ổn định nền nếp dạy và học.

-Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các tiêu chí về Xd trường chuẩn QG.

- Tiếp tục triển khai giảng dạy các chương trình lồng ghép.

- Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- GV tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Tiếp tục triển khai các chuyên đề chuyên môn.

-Tăng cường công tác Bồi dưỡng thường xuyên đối với CB-GV.

- Ký HĐ giảng dạy với 01 GV môn thể dục theo thông báo của UBND huyện.

2. Đối với các tổ chức đoàn thể:

2.1. Công đoàn:

- Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm ngày 22/12.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng tập thể, thăm hỏi, động viên đoàn viên.

- Phối hợp cùng với nhà trường trong mọi hoạt động, công tác.

2.2. Đoàn, đội, sao nhi đồng:

- Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày 22/12.

- Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

2.3. Công đoàn, Đoàn TN tích cực làm tốt công tác giới thiệu, bồi dưỡng quần chúng cho Đảng.

3. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục tạo điều kiện cho GV đi học các lớp Đại học, trung cấp, lớp bồi dưỡng.

- Rà soát hồ sơ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ CC, VC theo quy định.

- Các BCĐ, các bộ phận chuyên môn duy trì hoạt động theo kế hoạch.

- Điều chỉnh phân công, phân nhiệm khi có GV giảng dạy môn TD của K4&5.

- Cập nhật phần mềm qản lý nhân sự theo quy định.

- Xét tăng bậc lương, thâm niên theo quy định.

III. Công tác xây dựng Đảng:

1.Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra đảng viên chấp hành đối với các đảng viên trong chi bộ, năm 2017.

3. Tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo; đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với đơn vị.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ giáo viên công nhân viên.

5. Thực hiện công tác phát triển đảng.

6. Thực hiện thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên đã có QĐ kỷ luật.

7. Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại chi bộ, đảng viên năm 2017 với đảng ủy

IV. Công tác khác:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường..

2. Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo đẻ được bàn giao chính thức CSC đảm bảo cho dạy và học.

3. Chuẩn bị các điều kiện cho công tác tổ chức đón nhận danh hiệu trường chuẩn QG.

4. Đẩy mạnh hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm...

                                                                                                                   Vân Hòa, ngày 06/12/2017

                                                                                                                                     BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                                                                 BÙI THỊ KIM CÚC