Bắt đầu từ hè 2018 đến nay, các khóa học mĩ thuật miễn phí dành cho các học sinh có năng khiếu và yêu thích môn học được thường xuyên tổ chức.