PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT BA VÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HÒA

Số: /KH-THVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Vân Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2017.

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT- NĂM HỌC: 2017-2018.

- Căn cứ Kế hoạch số: …/KH-THVH, ngày……………, của Trường Tiểu học Vân Hòa về việc thực hiện năm học: 2017-2018.

- Kết quả năm học 2016 - 2017 và tình hình cụ thể của địa phương và nhà trường.

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Thực trạng:

-Diện tích:

- Khu Trung tâm: diện tích: 6520m2

- Khu Muồng: diện tích : 1622m2,

- Tổng diện tích là : 8142 m2

*.Sân chơi:

-Khu trung tâm: DT: 1700 m2.

-Khu lẻ xóm Muồng:DT: 632 m2.

-Tổng cộng 02 khu: 2332 m2.

- Phòng học, phòng chức năng:

-Năm học 2016-2017, trường Tiểu học Vân Hòa có 774 học sinh với 25 lớp, Trong đó khu trung tâm có 589 học sinh với 20 lớp học, ở khu lẻ thôn Muồng có 185 học sinh với 05 lớp học. Khi xây dựng xong sẽ có đủ phòng học và phòng chức năng.

2. Thuận lợi:

- Có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của huyện ủy, UBND huyện và Phòng GD - ĐT, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, UBND xã, nhân dân địa phương đã có chuyển biến tích cực trong chăm lo đến việc học tập của con em mình.

- Cơ sở vật chất được xây mới 05 phòng học văn hóa (khu Muồng) và xây các phòng chức năng khu trung tâm cũng như khu lẻ.

- Đời sống kinh tế của nhân dân trong khu vực đang ngày càng ổn định, dân trí ngày càng cao, phong trào thi đua học tập ở địa phương các dòng họ và mỗi gia đình được khích lệ.

Tập thể cán bộ, giáo viên đoàn kết, nhất trí, tất cả đều yêu nghề mến trẻ, say mê với chuyên môn, có tay nghề vững vàng. Trong đó 100% đạt chuẩn trở lên, có 84,6 % trên chuẩn.

3.Khó khăn:

Vân Hoà là một xã miền núi, có 12 thôn, địa bàn rộng, dân cư thưa. Vân Hoà là một xã nghèo. Thu nhập của nhân dân còn thấp, hộ nghèo trong xã chiếm tỷ lệ khá cao 10, 9 % cho nên việc xã hội hoá giáo dục còn khó khăn. Vì điều kiện kinh tế của nhân dân còn khó khăn, việc quan tâm đến học hành của con, em còn hạn chế. Vì vậy chất lượng học sinh chưa cao.

Đã bước vào năm học mới, nhưng việc xây dựng cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, ở khu trung tâm, nhà trường chưa được bàn giao CSVC do đó gặp khó khăn trong công tác quản lý, sử dụng và sửa chữa nhỏ ảnh hưởng tới việc dạy và học.

II.MỤC TIÊU.

- Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị để đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

-Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, mất mát tài sản của nhà trường.

- Huy động các nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tạo môi trường "Xanh – Sạch – Đẹp”, an toàn trong năm học mới

- Đảm bảo việc trang bị các đồ dùng, thiết bị công nghệ thông cho giáo viên giảng dạy: như máy chiếu Projector, máy tính … để phục vụ cho cụng tác giảng dạy.

- Kiểm kê tài sản theo qui định hàng năm để nắm rừ việc tăng, giảm, hư hỏng về tài sản cố định và các dụng cụ, đồ dùng học tập, bán trú để trình lãnh đạo tiến hành mua bán trang bị.

III. BIỆN PHÁP:

1. Đầu năm học (tháng 8/2017) Ban giám hiệu kiểm tra phòng học, bàn ghế để chỉ đạo kê dọn bàn, ghế đủ theo sĩ số của lớp.

2. PHT phụ trách cơ sở vật chất phối hợp với cán bộ thư viện, tổ chuyên môn kiểm kê đồ dùng, thiết bị.

3.Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn cần mua bổ sung, sửa chữa, đồ dùng- trang thiết bị ; PHT phụ trách CSVC đề nghị Hiệu trưởng duyệt mua bổ sung và sửa chữa đồ dùng thiết bị hư hỏng để trang bị đầy đủ cho năm học mới.

4. Có kế hoạch thay đổi hoặc bổ xung biển lớp học để kịp thời phục vụ năm học mới.

5. Kiểm tra và giao bàn ghế, đồ dùng, thiết bị, tài liệu cho giáo viên học sinh mượn và quản lý, bảo quản.

6. Phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

7. Qui định thời gian kiểm kê cụ thể: đầu năm học (tháng 9/2017 ) và tháng 5/2018.

8. Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đó trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CBGVNV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và các bộ phận khác.

9. Phối hợp với thư viện, bộ phận Kế toán- Thủ quỹ để thực hiện tốt về mua sắm, bảo quản, phân loại các đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú và các trang thiết bị khác.

8. Phối hợp với tổ HC bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong trường học.

10. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như : trong các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt ngoại khóa.

11. Đề nghị nhà thầu sớm bàn giao trang thiết bị phục vụ cho các phòng học mới.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác quản lý sử dụng, sửa chữa nhỏ về CVC của trường Tiểu học Vân Hòa.

Nơi nhận:

- LĐ PGD để báo cáo;

- Cán bộ, giáo viên để thực hiện.

- Văn thư để Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Thị Kim Cúc

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

Nguyễn Xuân Kỳ

 

 

 

 

 

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

Tháng

Nội dung cụng việc

 

Ghi chỳ

 

08/2017

- Ban Giám hiệu kiểm tra phòng học và bàn ghế của từng lớp học.

- Mượn tạm phòng học khu trung tâm, để có lớp cho học sinh học.(Nhà thầu chưa bàn giao)

- Sắp xếp, kê dọn bàn ghế cho các lớp học.

- Tổ chức cho học sinh học ôn tập trong hè.

- Mua sắm văn phòng phẩm, các loại hồ sơ sổ sách: sổ chủ nhiệm, sổ ghi đầu bài… Sổ thi đua, sổ công tác…

 

09/2017

- Chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng.

- Tổ chức Khai giảng năm học mới.

- Tiếp tục sắp xếp bàn ghế cho đủ số lượng cho các lớp.

- Rà soát trang trí lớp và gắn biển lớp đúng vị trí cho từng lớp.

- Kiểm kê đồ dùng, thiết bị và mua bổ xung theo đề nghị của tổ chuyên môn.

10/2017

- Đề nghị nhà thầu bàn giao trang thiết bị đồ dùng, phòng chức năng, đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra sửa chữa các thiết bị máy móc: Máy tính, đèn chiếu, loa đài, ti vi…;

- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng, thiết bị của giáo viên, học sinh.

11/2016

- Tuyên truyền giáo dục HS ý thức giữ gìn bảo quản tài sản thông qua các giờ sinh hoạt, chào cờ đầu tuần

- Kiểm tra việc thực hiện VS các thiết bị máy móc và các trang thiết bị khác.

- Kiểm tra đồ dùng, thiết bị phục vụ cho giáo viên thao giảng thi đua chào mừng ngày 20/11.

 

12/2017

-Tiếp tục tuyên truyền học sinh giữ gìn bảo quản CSVC tốt để dụng lâu dài (Giờ chào cờ đầu tuần)

- Kiểm tra sửa chữa CSVC : bàn ghế, bóng đèn, quạt, tủ, cửa lớp học. (nếu có hỏng hóc).

01/2018

- Kiểm tra việc sử dụng, giữ gìn CSVC, trang thiết bị và đánh giá thi đua học kỳ 1 của từng lớp.

- Tiếp tục tuyên truyền học sinh giữ gìn CSVC. Biểu dương lớp gữ gìn tốt, nhắc nhở lớp chưa tốt.

 

02/2018

- Vệ sinh trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết .

- Niêm phong tài sản toàn trường.

- Phân công trực Tết bảo quản CSVC.

- Kiểm tra CSVC sau nghỉ Tết.

03/2016

- Tiếp tục KT việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị.

- Đề xuất BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sửa chữa CSVC, các trang thiết bị ở phòng thư viện ( sách vở và các ĐD phục vụ dạy và học)

04/2018

- Kiểm tra vệ sinh các trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo an toàn cho HS.

- Tiếp tục kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thư viện và đồ dùng dạy học.

- Giáo dục tư tưởng cho HS ý thức giữ gìn tài sản, để dùng lâu bền.

05/2018

 

 

 

 

06-07/2018

 

 

 

 

 

- Kiểm kê tài sản cuối năm học.

- Kiểm tra việc giữ gìn CSVC của từng lớp đánh giá thi đua cuối năm.

- Tổng kết công tác sử dụng, bảo quản thiết bị, CSVC trong năm học.

- Tổng vệ sinh toàn trường chuẩn bị tổng kết năm học 2017 -2018.

- Phân công trực hè, cất máy móc thiết bị, đồ dùng vào kho để bảo quản CSVC trong hè.

-Cán bộ, giáo viên, nhân viên trực hè kiểm tra cơ sở vật chất đảm bảo không bị ẩm ướt, mối mọt….

-Khắc phục nếu xảy ra ẩm ướt, mối mọt…..

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT BA VÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HÒA

Số:     /KH-THVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Vân Hòa ngày 04 tháng 9 năm 2017.

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG VỆ SINH - NĂM HỌC: 2017-2018.

          - Căn cứ Kế hoạch số: 01/KH-THVH, ngày ……., của Trường Tiểu học Vân Hòa về việc thực hiện năm học: 2017-2018.

          - Kết quả năm học 2016 -  2017 và tình hình cụ thể của địa phương và nhà trường.

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

          1. Thuận lợi:

          - Có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của huyện ủy, UBND huyện và Phòng GD - ĐT, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, UBND xã, nhân dân địa phương đã có chuyển biến tích cực trong chăm lo đến việc học tập của con em mình.

          - Đời sống kinh tế của nhân dân trong khu vực đang ngày càng ổn định, dân trí ngày càng cao, phong trào thi đua học tập ở địa phương các dòng họ và mỗi gia đình được khích lệ.

Tập thể cán bộ, giáo viên, tất cả đều yêu nghề mến trẻ, say mê với chuyên môn, có tay nghề vững vàng. Trong đó 100% đạt chuẩn trở lên, có 84, 6 % trên chuẩn. Cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, đáp ứng bước đầu cho công tác dạy và học.

3.Khó khăn:

Vân Hoà là một xã miền núi, địa bàn rộng, dân cư thưa.  Vân Hoà là một xã nghèo. Năm học 2017-2018, trường Tiểu học Vân Hòa có 775 học sinh với 25 lớp. phòng học. Nhà trường được xây dựng cơ bản đã xong nhưng chưa được bàn giao cơ sở vật chất ở khu trung tâm mà chỉ là mượn.  Thu nhập của nhân dân còn thấp, hộ nghèo trong xã chiếm tỷ lệ khá cao 10, 9  % cho nên việc xã hội hoá giáo dục  còn khó khăn. Vì điều kiện kinh tế của nhân dân còn khó khăn, việc quan tâm đến học hành của con, em còn hạn chế. Vì vậy chất lượng học sinh chưa cao.

II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

 1.Mục đích

  – Thực hiện theo kế hoạch của BGH  Nhà trường Tiểu học Vân Hòa:

+ Rèn luyện HS về ý thức lao động, giúp HS hình thành ý thức lao động tốt, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục toàn diện HS.

+ Tổ chức cho HS lao động nhằm tạo môi trường “xanh, sạch, đẹp”, tạo không gian học tập văn minh.

2.Yêu cầu

– Rèn luyện và giáo dục cho HS ý thức lao động tích cực.

– Lao động phải có kỹ thuật, có năng suất và mang lại hiệu quả.

– Việc tổ chức lao động cho HS phải  luôn phiên công bằng, phân công nhiệm vụ, duy trì lao động, kiểm tra lao động, đánh giá rút kinh nghiệm.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC.

1. Nội dung:

+ Làm cỏ, dọn VS trong khuôn viên và khu vực nhà trường, trồng hoa tại khu vực bồn hoa.

+ Dọn vệ sinh phòng học, sắp xếp, kê ngay ngắn  bàn ghế lớp học.

2. Hình thức tổ chức lao động:

+ Tổ chức lao động theo sự hướng dẫn, giám sát của GVCN lớp hoặc  cán bộ lớp được GVCN giao nhiệm vụ.

+ GVCN có kiểm tra và đánh giá nhận xét việc học sinh  lao động theo đúng yêu cầu đề ra.

             +Cán bộ Y tế, giáo viên trực tuần có kiểm tra công tác vệ sinh của các lớp hàng ngày.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1.Thành phần:

- Quản lý chung:

+ Thầy Nguyễn Xuân Kỳ– Phó hiệu trưởng.

+ Cô Quách Thị Quỳnh Trang – Nhân viên Y tế.

+ Giáo viên trực tuần – ( Phân công hàng tuần).

 - Quản Lý và hướng dẫn thực hiện:

 + GVCN các khối lớp 3, 4, 5 năm học 2017 – 2018.

 + Tham gia lao động: toàn thể học sinh các lớp 3, 4 và 5 năm học 2017 – 2018

 - Thời gian thực hiện:

 + Làm cỏ, trồng hoa và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường: Làm 15 h30  buổi  chiều thứ tư hàng tuần.

 + Dụng cụ: cuốc, xẻng, xô, chậu, chổi. (theo sự phân công GVCN lớp)

 + Vệ sinh lớp học: Làm 6h45- 7h10 sỏng và 13h15-1340 hàng ngày.

 + Chổi, khăn lau (số lượng theo sự phân công của GVCN lớp)

          III. BIỆN PHÁP:

1. Đầu năm học (tháng 8/2017) Ban giám hiệu kiểm tra phòng học, bàn ghế chỉ đạo lớp 4, 5 lao động vệ sinh và kê  bàn  ghế cho 20 phòng học khu trung tâm, 05 phòng ở khu Muồng.

2. Căn cứ vào biên chế lớp học toàn trường của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách Lao động vệ sinh phân công vị trí lớp học cho từng khối, từng lớp và yêu cầu vị trí vệ sinh.(trong lớp học, hành lang, đầu đốc, sau lớp học của từng lớp, cầu thang khói lớp vệ sinh chung.)

3.Căn cứ vào thực tế và  đề xuất của các tổ khối, phó hiệu trưởng phụ trách lao động vệ sinh đề nghị nhà trường mua đồ dùng dụng cụ dành cho công tác LĐVS( chổi quét nhà vệ sinh, sọt đựng rác từng lớp, thùng rác để chung…) để  trang bị đầy đủ cho các lớp, cho năm học mới.

4. Phó hiệu trưởng phụ trách lao động vệ sinh có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

5.Giao nhiệm vụ cho Y tế hàng ngày kiểm tra công tác vệ sinh của toàn trường. (tháng 01/8/2017 – 31/5/2018.)

6. Giao nhiệm vụ cho giáo viên trực tuần hàng ngày kiểm tra nề nếp học sinh trong đó có kiểm tra công tác vệ sinh của từng lớp, hàng tuần có nhận xét đánh giá.

7. Phó hiệu trưởng phụ trách lao động vệ sinh, thường xuyên kiểm tra công tác LĐVS, mỗi học kỳ có nhận xét, đánh giá toàn trường.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác lao động vệ sinh năm học 017-2018 của trường Tiểu học Vân Hòa.

Nơi nhận:                                                                             

- LĐ PGD để báo cáo;

- Cán bộ, giáo viên để thực hiện.

- Văn thư để Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Thị Kim Cúc

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

Nguyễn Xuân Kỳ

 

 

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

Tháng

Nội dung cụng việc

 

Ghi chú

 

08/2017

- Ban Giám hiệu kiểm tra phòng học và bàn ghế của từng lớp học.

- Phân công học sinh khối 4,5 lao động vệ sinh và kê bàn ghế 20 lớp ở khu TT và 05 lớp ở khu Muồng.

 

09/2017

- Phân công HS lớp 5 vệ sinh sân trường, lớp học chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng năm học mới.

- Phân cộng lớp học và vị trớ vệ sinh cho từng lớp.

10/2017

- Vệ sinh trường lớp theo vị trí được phân công.

- Phân công cho học sinh khối 4,5 chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa trong khuôn viên trường.

11/2017

- Tuyên truyền thi đua giữ trường lớp xanh, sạch, đẹp chào  mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Vệ sinh trường lớp theo vị trí được phân công.

- Học sinh khối 4,5 chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa trong khuôn viên trường theo phân công.

12/2017

- Tuyên truyền thi đua giữ trường lớp xanh, sạch, đẹp chào  mừng ngày Quốc phòng toàn dân  22/12.

- Vệ sinh trường lớp theo vị trí được phân công.

- Học sinh khối 4,5 chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa trong khuôn viên trường theo phân công.

01/2018

- Vệ sinh trường lớp theo vị trí được phân công.

- Học sinh khối 4,5 chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa trong khuôn viên trường theo phân công.

02/2018

- Tuyên truyền thi đua giữ trường lớp xanh, sạch, đẹp: Mừng Đảng, mừng xuân.

- Vệ sinh trường lớp theo vị trí được phân công.

- Học sinh khối 4,5 chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa trong khuôn viên trường theo phân công.

- VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết.

03/2018

- Tuyên truyền thi đua giữ trường lớp xanh, sạch, đẹp chào  mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03 và ngày thành lập ĐTNCS 26/03.

- Vệ sinh trường lớp theo vị trí được phân công.

- Học sinh khối 4,5 chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa trong khuôn viên trường theo phân công.

04/2018

- Tuyên truyền thi đua giữ trường lớp xanh, sạch, đẹp chào  mừng ngày Giải phúng Miền Nam  30/04.

- Vệ sinh trường lớp theo vị trí được phân công.

- Học sinh khối 4,5 chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa trong khuôn viên trường theo phân công.

05/2018

 

 

 

 

- Tuyên truyền thi đua giữ trường lớp xanh, sạch, đẹp chào  mừng ngày Quốc tế lao động 01/05 và ngày sinh nhật Bác 19/05.

- Vệ sinh trường lớp theo vị trí được phân công.

- Học sinh khối 4,5 chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa trong khuôn viên trường theo phân công.

- Vệ sinh lớp, tắt thiết bị điện và niêm phong lớp học trước khi về nghỉ hè.

06+07/2018

 - CB,GV,NV trực hè có trách nhiệm không cho người ngoài vào làm mất vệ sinh khuôn viên nhà trường.

- Cuối tháng 7 học sinh khối 4- 5 đến trường vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho học ôn trong hè.