PHÒNG GD&ĐT BA VÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HÒA

 
  

 

 

Số: 115/KH-THVH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  

 

 

Vân Hòa, ngày 12 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Trường Tiểu học Vân Hòa

 
  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 495/KH-GDĐT-TH ngày 28/8/2017của phòng GD&ĐT, về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp Tiểu học huyện Ba Vì;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và tình hình thực tế của nhà trường.

Trường Tiểu học Vân Hòa xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Hà Nội, phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì; Quản lý, chỉ đạo nhà trường thực hiện hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

- Xây dựng kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường;

cụ thể hóa các nội dung và đưa ra các chỉ tiêu và giải pháp phù hợp, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm học 2017 – 2018 trường tiểu học Vân Hòa có 775 học sinh (trong đó có 21 HSKTHHN), với 25 lớp. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên là: 50 đ/c. Cụ thể: BGH: 03 đ/c; GV: 38 đ/c; Nhân viên: 09 đ/c.

  1. Thuận lợi:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, phòng GD&ĐT, Đảng ủy chính quyền địa phương.

- Cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ các hạng mục trường chuẩn Quốc gia. Cảnh quan sư phạm xanh – sạch – đẹp.

- Đội ngũ CBQL và GV có chuyên môn và năng lực quản lý vững. Tỉ lệ đạt chuẩn 100%, trong đó, trên chuẩn là: 96,6%.

- Nhà trường được sự ủng hộ, đồng thuận và phối kết hợp chặt chẽ của các bậc cha mẹ HS.

2. Khó khăn:

- Nhận thức của một bộ phận phụ huynh học sinh còn hạn chế, chưa coi trọng đúng mức việc học tập và giáo dục con cái. Tỉ lệ HS thuộc hộ nghèo còn ở mức cao.

- Thiết bị dạy- học không được đầu tư nên còn thiếu nhiều so với quy định.

- Nhà trường không có GV thể dục, thiếu GV tin học; không có nhân viên kế toán và văn thư; vẫn còn 05 GV hợp đồng ngắn hạn của huyện, đời sống gặp nhiều khó khăn.

C. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH.

*Các danh hiệu thi đua tập thể:

- Danh hiệu trường: Tập thể lao động tiên tiến

- Danh hiệu chi bộ Đảng: Trong sạch vững mạnh.

- Danh hiệu Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

- Danh hiệu Đoàn thanh niên: Chi đoàn vững mạnh.

- Danh hiệu Đội thiếu niên TP HCM: Liên đội mạnh cấp huyện.

- Danh hiệu về Thể dục thể thao: Phấn đấu có giải cấp huyện.

- Danh hiệu thư viện: Duy trì danh hiệu tiên tiến đã đạt năm 2017.

- Đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2017.

*Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:

+ Giáo viên giỏi cấp trường: 28 đ/c = 73,6%

+ Giáo viên giỏi cấp huyện: 03 đ/c = 7,9%

+ Lao động tiên tiến cấp trường: 50 đ/c = 100%

+ Lao động tiên tiến cấp huyện: 08 đ/c

+ Chiến sỹ thi đua cấp huyện: 05 đ/c

I. Quy mô trường lớp, huy động học sinh ra lớp, công tác PCGD:

1. Duy trì, giữ vững số lượng học sinh ra lớp.

- Duy trì, giữ vững số lượng học sinh hiện có 25 lớp với 775 học sinh

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp 1; không có học sinh bỏ học.

- Duy trì công tác PCGD đúng độ tuổi mức độ III, XMC mức độ II

Cụ thể:

Nội dung

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Cộng

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

KH 2017-2018

5

154

5

160

5

155

5

152

5

154

25

775

Trong đó: - TM

147

2

3

2

1

155

- Lưu ban

1

0

0

0

0

1

- HSKT đánh giá

1

 

 

 

 

1

- HSKTHHN

7

4

2

 

8

21

(Tổng số 775 HS; trong đó: 754 HS được đánh giá; 21 HSKTHHN)

Độ tuổi:

Khối

6 tuổi

7 tuổi

8 tuổi

9 tuổi

10 tuổi

11 tuổi

Cộng

1

146

1

 

 

 

 

147

2

 

151

5

 

 

 

156

3

 

 

147

4

1

1

153

4

 

 

 

149

2

1

152

5

 

 

 

 

136

10

146

Cộng

146

152

152

153

139

12

754

 

2. Tổ chức dạy học:

- Duy trì học sinh được học 2 buổi/ngày, đạt 100%

- Tiếng Anh lớp 3;4&5: học 2 tiết/tuần.

- Tin học: Tổ chức học khối 3 và khối 4

II. Chất lượng giáo dục:

  1. Về năng lực và phẩm chất:

Xếp loại

Năng lực

Phẩm chất

Tự phục vụ

Hợp tác

Tự học và giải quyết vấn đề

Tỷ lệ chung

(%)

Chăm học, chăm làm

Tự tin

trách nhiệm

Trung thực, kỷ luật

Đoàn kết, yêu thương

Tỷ lệ chung

(%)

Tốt

339

316

264

40,6

377

302

415

490

52,5

Đạt

414

436

486

59,0

373

449

338

264

47,1

CCG

1

2

4

0,4

4

3

1

0

0,5

Cộng

754

754

754

100,0

754

754

754

754

100,0

  1. Các chỉ tiêu khác:

2.1. Chỉ tiêu các môn học:

Loại

Kết quả 2016-2017

Kế hoạch 2017-2018

Sl

%

Sl

%

Hoàn thành tốt

254

33,0

339

45,0

Hoàn thành

504

65,6

412

54,7

Chưa hoàn thành

11

1,4

3

0,3

2.2. Chỉ tiêu chung:

Nội dung

Kế hoạch

Năm học 2017- 2018

- HS Hoàn thành chương trình lớp học.

605/608 em = 99,5%

- Rèn luyện hè

3/608 em = 0,5%

- HS hoàn thành CTTH:

146 em = 100%

- Số học sinh khen thưởng

+ Hoàn thành Xuất sắc học tập và rèn luyện

+ Khen thành tích nổi trội

 

266 em = 35,0%

191 em = 25,1%

- Số học sinh tham gia các cuộc thi cấp huyện.

Tham gia đầy đủ theo kế hoạch của cấp trên

- Các cuộc thi khác

Tham gia đầy đủ theo kế hoạch của cấp trên

III. Chất lượng đội ngũ:

1. Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên 120 tiết/giáo viên/năm học.

2. Tổ chức chuyên đề, hội thảo chuyên môn đến 100% các giáo viên trong nhà trường. Mỗi tháng tổ chức ít nhất 01 chuyên đề toàn trường, 01 chuyên đề tổ.

3.Giáo viên thi dạy giỏi cấp trường (trên tinh thần dạy đủ các môn ở các khối lớp): 100% giáo viên tham gia. Phấn đấu có từ 2 đến 3 giáo viên đạt giải trong hội thi GVDG cấp huyện.

IV. Tăng cường cơ sở vật chất.

1. Bổ sung trang thiết bị tối thiểu cho dạy và học;

2. Duy trì thư viện đạt tiên tiến, bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo tài liệu biểu bảng phòng thư viện khoa học.

5.Trang trí phòng học, khuôn viên khung cảnh sư phạm Xanh – Sạch – Đẹp thân thiện.

V. Công tác quản lý:

1. Ban giám hiệu phân công phụ trách các mảng công tác đảm bảo khoa học và hiệu quả.

2. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo hồ sơ của Sở chỉ đạo, kiểm tra chuyên đề 100% CB-GV, kiểm tra toàn diện từ 30% - 40% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

3. Thường xuyên cập nhật trang Website nhà trường; thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý; tổ chức hoạt động hiệu quả phòng máy, tổ chức tốt dạy tin học cho học sinh

4.Chỉ đạo thực hiện tốt công tác học 2 buổi/ ngày, phấn đấu tổ chức bếp ăn bán trú bắt đầu từ tháng 10/2017.

D. NỘI DUNG

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

I. Nhiệm vụ chung:

1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí theo hướng tăng cường phân cấp quản lí.

4. Tham mưu với Đảng ủy – UBND-UBND xã Vân Hòa chỉ đạo nhà trường trong công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia vào cuối năm 2017.

II. Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện:

1. Quy mô trường lớp, huy động học sinh ra lớp, công tác PCGD&XMC

- Điều tra nắm vững số liệu trẻ 5 tuổi trên địa bàn tuyển sinh, lập danh sách HS phần mềm trực tuyến.

- Thành lập Ban tuyển sinh đầu cấp. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn đều ra lớp 1.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sĩ số học sinh. Không để trường có học sinh bỏ học.

- Kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các lực lượng giáo dục khác ở địa phương nhằm tuyên truyền ý nghĩa của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Củng cố ban chỉ đạo PCGDTH đúng độ tuổi - XMC phân công 01 đ/c Hiệu phó và 01 GV kiêm nhiệm làm công tác phổ cập. Ứng dụng CNTT trong công tác thu nhập, quản lý số liệu. Giữ vững PCGD đúng độ tuổi đạt chuẩn mức độ 3 và XMC mức độ 2.

- Công tác Đội thiếu niên, sao nhi đồng: tổ chức nhiều hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua các chủ điểm, chủ đề, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động ca múa sân trường; tham gia các hội thi do cấp trên tổ chức.

2. Chất lượng giáo dục:

2.1. Thực hiện kế hoạch thời gian năm học:

Thực hiện theo Quyết định số 4766/QĐ-UBND, ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành.

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

Ngày bắt đầu HK I

Ngày kết thúc HK I

Nghỉ HK I

Ngày bắt đầu HK II

Ngày kết thúc HK II

06/9/2017

(Thứ 4)

05/01/2018

(Thứ 6)

08/01/2018

(Thứ 2)

09/01/2018

(Thứ 3)

18/5/2018

(Thứ 6)

25/5/2018

(Thứ 6)

2.2. Nội dung giáo dục:

- Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết hợp với tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học.

Cụ thể:

- Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình: 35 tuần/năm học (xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từng tuần).

- Dạy đủ: 06 môn văn hóa và 04 môn học chuyên biệt: thực hiện đủ số tiết dạy/tuần theo chương trình Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định (có phụ biểu TKB đính kèm).

- Dạy đủ 06 tiết ATGT bắt đầu từ tuần 01 tháng 9/2017, kết thúc ATGT dạy kế tiếp luân phiên các bài về giáo dục KNSvà TLVM vào buổi 2/tuần.

- Dạy mỗi tuần 02 tiết hoạt động trải nghiệm vào trong buổi 2/tuần theo hướng dẫn của phòng GD&ĐT.

- Đảm bảo các môn học và hoạt động giáo dục được dạy tích hợp, lồng ghép vào các môn học;

- Dạy học ngoại ngữ, tin học: 02 tiết/tuần đối với khối lớp 3;4&5.

- Bố trí mỗi lớp có 01 tiết/tuần tại phòng thư viện vào buổi 2.

- Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức lớp học; vận dụng các phương pháp dạy học tích cực hiện nay. Tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện KNS, hiểu biết xã hội cho học sinh. Đảm bảo mục tiêu của giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Thông tư 30/2014 và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 về quy định đánh giá học sinh Tiểu học. Quan tâm đến công tác giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập.

2.3. Chương trình giáo dục.

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày 100% HS đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện. Thời lượng tối đa không quá 7 tiết giáo dục văn hóa/ngày. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh tự học và tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp, tuyệt đối không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà. Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả các ngày nghỉ). Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp một cách linh hoạt theo khả năng và nhu cầu của học sinh. (Không tổ chức các câu lạc bộ để ôn, luyện các bộ môn văn hóa: Tiếng Việt, Toán).

- Tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh, tổ chức các hoạt động phù hợp trong thời gian nghỉ trưa (có kế hoạch riêng; dự kiến tổ chức từ tháng 10/2017).

- Động viên cha mẹ học sinh, cộng đồng, đóng góp nhân lực, trí lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh.

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh:

- Thực hiện nghiêm chương trình thời khóa biểu giảng dạy các môn học/tuần.

- Khảo sát chất lượng học sinh đầu năm từ khối 2 đến khối 5. Lập danh sách HS yếu. Xây dựng kế hoạch cụ thể bồi dưỡng học sinh. (có kế hoạch chi tiết riêng).

- Giao chỉ tiêu chất lượng giáo dục học sinh từng lớp cho giáo viên theo từng kỳ và cả năm học.

- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT....

- Tổ chức tốt các kỳ thi học sinh:

+ Cấp trường: Tổ chức thi VCĐ từ khối 1 đến khối 5 (tháng 01/2018) chọn cử 25 em tham gia thi cấp huyện.

+ Cấp huyện: Tham gia đầy đủ các Hội thi do cấp trên tổ chức.

3. Chất lượng đội ngũ:

3.1. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

- Tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên do cấp trên tổ chức. Thực hiện đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn hiệu phó, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Phát triển 1 đến 2 Đảng viên trong năm học.

3.2. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn:

- Mỗi tuần sinh hoạt chuyên môn 01 lần vào tiết học thứ 4 của buổi sáng thứ hai (từ 10 giờ 00 đến 11 giờ).

- Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chức các chuyên đề về dạy - học các môn học. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường. Thực hiện đổi mới nội dung và hình thức SHCM. Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng, tự bồi dưỡng.

- Tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

3.3. Tổ chức hội giảng đối với giáo viên:

- Tạo điều kiện để giáo viên dạy và dự giờ đồng nghiệp, trau dồi kiến thức nghiệp vụ sư phạm: 2-3 tiết/ tháng.

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo tinh thần dạy đủ môn và ở các khối lớp.(có kế hoạch riêng)

- Chọn cử giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo kế hoạch của PGD&ĐT.

- Giáo viên đăng ký tiết dạy với phương tiện hiện đại ít nhất 02 tiết/ Học kỳ.

3.4. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động dạy học.

4. Tăng cường cơ sở vật chất.

4.1. Cơ sở vật chất nhà trường:

- Sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị phục vụ dạy và học đã có.

- Tiếp tục tu bổ, trồng mới cây xanh, cây bóng mát, bố trí bồn hoa cây cảnh hợp lý, khoa học, hệ thống bảng biểu công khai các hoạt động giáo dục.

4.2. Thư viện trường học:

- Phân công 01 đ/c CBQL phụ trách thư viện. Xây dựng Kế hoạch thư viện theo hướng dẫn của cấp trên và triển khai hoạt động theo kế hoạch.

- Trang bị đủ trang thiết bị nghe nhìn và trang bị sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu.Tiếp tục bổ sung truyện, tài liệu tham khảo thư viện phong phú, với kinh phí từ 10 đến 12.000.000đ. Huy động xây dựng tủ sách dùng chung.

- Chỉ đạo cán bộ thư viện làm tốt công tác giới thiệu tuyên truyền sách mới 01lần/tháng; trưng bày, triển lãm sách 04 lần/năm học.

4.3. Công nghệ thông tin:

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và trong giảng dạy.

- Xây dựng trang Website của trường, cử 01 CBQL và 01 giáo viên Tổng phụ trách quản lý trang web, động viên khuyến khích cán bộ giáo viên thường xuyên gửi tin, bài, giáo án, SKKN, đề kiểm tra …. Cuối năm có đánh giá tổng kết, tổ chức bình chọn để động viên khen thưởng các giáo viên có tin bài hay.

- Tăng cường máy tính, máy chiếu phục vụ cho công tác công tác quản lý và giảng dạy.

- Chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT trong công tác soạn giảng, mỗi giáo viên phải có từ 2 tiết trở lên dạy bằng bài giảng điện tử. Khuyến khích thiết kế bài giảng điện tử E-Learning.

- Sử dụng mạng Internet cáp quang; kết nối máy tính qua hệ thống mạng LAN, WIFI. 100% giáo viên có địa chỉ email riêng; thực hiện chế độ thông tin báo cáo bằng thư điện tử đến toàn thể CB-GV- NV nhà trường.

4.4. Thiết bị dạy học:

- Kiểm tra rà soát thực trạng thiết bị dạy học đầu tháng 9 để có kế hoạch bổ sung theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, dự kiến kinh phí từ 6 đến 10.000.000đ.

- Giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học, các tiết lên lớp đều sử dụng đồ dùng dạy học (nếu có).

- Tổ chức triển khai phong trào tự làm đồ dùng dạy học, lựa chọn những sản phẩm có chất lượng tốt để phổ biến và nhân rộng trong toàn trường. Khuyến khích sử dụng các phần mềm, thiết bị điện tử phục vụ dạy và học.

- Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc sử dụng trang thiết bị dạy học; tăng cường công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thiết bị trường học.

4.5. Sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy:

Thực hiện bộ sách giáo khoa theo chương trình tiểu học của Bộ GD&ĐT. Tổ chức triển khai phát hành sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ dạy học đến 100% giáo viên và học sinh.

5. Công tác quản lý, chỉ đạo:

5.1.Thực hiện nghiêm túc Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai dân chủ. Chống những biểu hiện tiêu cực trong quản lý dẫn đến mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

5.2. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thu – chi theo công văn số1303/UBND, ngày 15/8/2017 của UBND huyện Ba Vì về hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017 -2018 (Có KH riêng)

5.3. Phân công BGH phụ trách từng mảng việc: (Có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể):

*Đ/c Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm chung toàn bộ hoạt động của nhà trường; công tác tư tưởng; đội ngũ; tài chính-kế hoạch; y tế học đường; SKKN; chuyên môn K1, môn Tiếng Anh; dạy 2 tiết đạo đức lớp 4&5/tuần.

*Đ/c HP1: Nguyễn Thị Thu Hằng: Chịu trách nhiệm về chuyên môn; phụ trách công tác PCGDTHĐĐT-XMC; bán trú, CNTT; thư viện; Website; bồi dưỡng GV; chuyên môn K2&3, môn Tin học, Âm nhạc; dạy 4 tiết đạo đức lớp 4/tuần.

*Đ/c HP2: Nguyễn Xuân Kỳ: Chịu trách nhiệm về CSVC-LĐVS; phụ trách công tác thiết bị dạy học; đoàn thể; GDPL; ATGT; PCCC; TNTT; CTĐ; chuyên môn K4&5, môn Thể dục, mỹ thuật; dạy 4 tiết đạo đức lớp 5/tuần.

5.4. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Sử dụng các phần mềm quản lý học sinh, quản lý cán bộ giáo viên. Thực hiện chuyển các văn bản và báo cáo qua thư điện tử.

5.5. Công tác phối hợp với cha mẹ học sinh: Đầu năm học tổ chức tốt Hội nghị phụ huynh học sinh; phổ biến, tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo, các chỉ thị và nhiệm vụ năm học mới, các quy định của ngành và Thành phố về công tác giáo dục và đào tạo để cha mẹ học sinh nắm bắt kịp thời.

5.6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, nhất là kiểm tra chuyên môn và quản lý chất lượng giáo dục. Tăng cường trật tự, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường.

5.7. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng với tinh thần thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” của ngành. Kết quả các mảng công tác đều được ghi nhận vào bảng thành tích của mỗi cá nhân phụ trách để làm điều kiện đánh giá thi đua. Tổ chức bình xét thi đua từ các tổ chuyên môn đến Hội đồng thi đua-khen thưởng xét và công nhận. Đảm bảo công khai, minh bạch và khách quan.

5.8. Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo theo định kỳ. Xây dựng chế độ cập nhật, lưu trữ thông tin chính xác, báo cáo kịp thời; lưu trữ thông tin khoa học.

5.9. Tham mưu với Đảng và chính quyền phương thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2017.

6. Một số hoạt động khác

6.1. Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác Đoàn - Đội:

- Nâng cao chất lượng các giờ dạy Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục hằng tuần.

- Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực cho học sinh về các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao.

- Tiếp tục triển khai nhân rộng phong trào “Hát và sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi”.

- Thực hiện nghiêm túc nghi Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca theo sự chỉ đạo tại Công văn số 8913/SGD&ĐT-HSSV, ngày 25/8/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

- Duy trì nề nếp tập thể dục giữa giờ, ca múa sân trường. Tổ chức tham quan, học tập, hưởng ứng các chủ đề giáo dục truyền thống.

- Kết hợp với Hội đồng đội, Huyện Đoàn để phát động các cuộc thi đua trong nhà trường. Đoàn thanh niên phối hợp với Tổng phụ trách Đội triển khai kế hoạch hoạt động Sao, Đội thiếu niên.

- Phối hợp với Đoàn xã bàn giao học sinh và tổ chức hoạt động hè 2018 cho học sinh với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả.

6.2. Công tác y tế học đường.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg, ngày 12/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trường học.

- Tiếp tục thực hiện các chỉ thị của chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trường học, các quy định về vệ sinh trường học, ATTP. Đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết.

- Đầu tư, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác sơ cứu ban đầu.

- Phối hợp với tổ chức y tế cơ sở kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh ít nhất 01 lần/năm; duy trì tốt tủ thuốc dùng chung. Vận động học sinh tham gia các loại hình bảo hiểm, phấn đấu đạt tỷ lệ HS tham gia BHYT trên 90%.

- Các phòng học đảm bảo đúng quy định về bàn ghế, ánh sáng, quạt mát. Đảm bảo nguồn nước uống tinh khiết. Thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm. Xây dựng kế hoạch lao động, vệ sinh tự phục vụ, vệ sinh các nhân, vệ sinh trường lớp.

- Phân công nhân viên Y tế và 01 Hiệu phó kiêm nghiệm phụ trách công tác bán trú và ATTP trong nhà trường.

6.4. Nghiên cứu khoa học – SKKN:

- Thành lập Hội đồng khoa học nhà trường; tổ chức đánh giá sáng kiến kinh nghiệm theo đúng quy trình, quy định.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác viết sáng kiến kinh nghiệm; (có KH riêng); phổ biến, áp dụng những sáng kiến kinh nghiệm có giá trị vào thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

6.5. Tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tai nạn thương tích.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích, giáo dục An toàn giao thông cho học sinh theo chương trình, tài liệu của Bộ GD&ĐT. (có KH riêng)

- Đưa nội dung giáo dục pháp luật dạy tích hợp trong các tiết học chính khóa và ngoại khóa. Khuyến khích sử dụng bộ học liệu hỗ trợ giáo dục pháp luật do Bộ GD&ĐT phê duyệt theo Quyết định số 2278/QĐ-BGD&ĐT, ngày 03/7/2014 làm tài liệu hỗ trợ giảng dạy trong trường Tiểu học.

6.6. Xây dựng trường học thân thiện:

Rà soát 5 tiêu chí của "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; phấn đấu đạt danh hiệu "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

I. Ban chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường.

- Ban Chi ủy ra Nghị quyết chỉ đạo Ban Giám hiệu xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018; xin ý kiến duyệt của phòng GD&ĐT trước ngày 20/9/2017. Sau khi Phòng GD&ĐT duyệt kế hoạch của trường, Hiệu trưởng phối hợp với Chủ tịch công đoàn triển khai Kế hoạch tới hội nghị cán bộ, viên chức đầu năm học xong trước ngày 15/10/2017. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch phụ bản theo từng nội dung trong kế hoạch chung của năm học.

- Ra quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên; Quyết định thành lập các ban chỉ đạo.

II. Đối với các đoàn thể, tổ chuyên môn:

Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của tổ, khối chuyên môn, đoàn thể phù hợp với kế hoạch chung của toàn trường.

III. Đối với giáo viên, nhân viên:

Xây dựng và thực hiện kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch hoạt động các mảng việc khoa học, hiệu quả và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trong năm học phù hợp và sát với kế hoạch của nhà trường, đoàn thể, tổ chuyên môn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Nhận được kế hoạch này yêu cầu các thành viên HĐSP nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh cần báo cáo kịp thời về Ban giám hiệu để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT- Tổ Tiểu học (để b/c);

- BCU-BGH (để t/h);

- CB –GV- NV (để t/h);

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

Phí Thị Kim Oanh

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bùi Thị Kim Cúc

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BA VÌ

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỪNG THÁNG

NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo kế hoạch số 115/KH-THVH, ngày 12/9/2017)

*Tháng 8/2017:

- Tổng kết công tác hoạt động hè 2017

- CB-GV-NV tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè 2017.

- Điều tra PCGDTH- CMC; hoàn thành công tác tuyển sinh và xếp lớp.

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng và thực hiện năm học mới.

*Tháng 9/2017:

- Thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và Khai giảng năm học mới.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018. Duyệt kế hoạch năm học và kế hoạch 2 buổi/ngày với PGD&ĐT.

- Khảo sát chất lượng đầu năm, lập danh sách học sinh yếu báo cáo về phòng GD&ĐT; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh.

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng ATGT.

- Tham gia tập huấn các chuyên đề do PGD&ĐT tổ chức.

- Tham dự Hội nghị chuyên môn cấp học.

- Tổ chức các hội nghị đầu năm học để thực hiện các bước theo Quyết định 51/QĐ-UBND TP về thu chi.

- Hoàn thiện báo cáo, tự kiểm tra trường chuẩn Quốc gia để đón đoàn kiểm tra, tư vấn của SGD&ĐT.

- Xây dựng Kế hoạch thi GVDG chuyên đề theo hướng dẫn của PGD&ĐT.

- Nộp báo cáo đầu năm học về PGD&ĐT; đăng ký danh hiệu thư viện.

*Tháng 10/2017:

- Triển khai dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM cho HS.

- Tổ chức hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Tổ chức thi giáo viên giỏi chuyên đề cấp trường, chọn cử giáo viên tham gia thi cấp huyện.

- Sắp xếp, bố trí lại và mua bổ sung thiết bị, tài liệu cho các phòng chuyên môn; tổ chức lớp ăn bán trú.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động “Phòng chống tai nạn thương tích cho HS”; Chương trình Y tế học đường, tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm …

- Tự kiểm tra đánh giá công tác Phổ cập GDTHĐĐT-XMC năm 2017.

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức đầu năm.

- Phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ.

- Đại hội công đoàn, chi đoàn và liên đội.

*Tháng 11/2017:

-Tiếp tục hội giảng kết hợp thi GVDG cấp trường và các hoạt động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

-Tiếp tục triển khai các chuyên đề chuyên môn tại trường.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỉ niệm ngày lễ 20/11.

- Tiếp tục thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ.

- Phát động thi đua chào mừng ngày 22/12.

*Tháng 12/2017:

- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo.

- Kiểm tra, đánh giá phong trào, thi “Vở sạch chữ đẹp” ở cấp trường.

- Hoàn thành hồ sơ và xuất trình TP kiểm tra công nhận PCGD-XMC năm 2017.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỉ niệm ngày lễ 22/12.

- Tiếp tục thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ.

*Tháng 01 và tháng 02/2018

- Kiểm tra học kì 1; nộp báo cáo HK1 về phòng GD&ĐT.

- Sơ kết HK1: Hoàn thành các loại báo cáo, xét thi đua học kỳ I và triển khai nhiệm vụ HK2.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục HS trong nhà trường: Kỉ niệm ngày 3/2.

- Tham dự Hội thi GVDG tiểu học cấp thành phố. (Nếu có)

- Thi viết chữ đẹp học sinh cấp trường từ lớp 1 đến lớp 5.

- Tiếp tục thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ.

*Tháng 3/2018:

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày quốc tế phụ nữ - 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – 26/3.

- Tiếp tục thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ.

*Tháng 4/2018:

- Tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường: Kỷ niệm 30/4 và 1/5.

- Tiếp tục thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ.

- Tham dự hội nghị phát hành sách, năm 2018-2019.

- Tham gia dự thi viết chữ đẹp học sinh cấp huyện từ lớp 1 đến lớp 5.

- Đón đoàn kiểm tra thư viện của Sở GD&ĐT.

*Tháng 5, tháng 6/2018:

- Thực hiện ôn tập và kiểm tra cuối năm học. Hoàn thành BC năm học.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường: Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác -19/5 và ngày thành lập Đội TNTP HCM- 15/5

- Tổ chức cho HS lớp 5 đi học tập ngoại khóa (nếu CMHS có đề nghị)

- Xét duyệt kết quả học tập cuối năm và HS hoàn thành chương trình Tiểu học.

- Xét lên lớp, khen thưởng HS.

- Hoàn thành hồ sơ HS theo quy định.

- HĐKH tổ chức chấm đề tài SKKN, nộp PGD&ĐT.

- Tự kiểm tra toàn diện nhà trường.

- Đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học; đánh giá XL CC-VC-NLĐ.

- Tổng kết lớp, tổng kết năm học toàn trường.

- Nộp hồ sơ thi đua của tập thể và cá nhân về phòng.

- Tham gia họp bình xét thi đua tiểu khu.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hè, kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019.

*Tháng 7 và tháng 8/2018:

- Phối hợp Đoàn TNCSHCM tổ chức tốt hoạt động hè ở địa phương.

- Điều tra Phổ cập theo kế hoạch của cấp trên và UBND xã.

- Thực hiện tuyển sinh lớp 1, năm 2018-2019

- Tổ chức hoạt động hè và ôn tập văn hóa cho HS trong hè theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do cấp trên tổ chức.

- Tiếp thu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019.

- Kiểm tra CSVC, chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2018-2019.