ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TH VÂN HÒA

 
  

 

Số: /KH-ĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  

 

Vân Hòa, ngày tháng năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HÒA

Năm học: 2017 - 2018

 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn năm học 2017 - 2018

Căn cứ chỉ đạo của Chi bộ - Ban giám hiệu nhà trường về công tác Đoàn năm học 2017 – 2018

Căn cứ tình hình hoạt động Đoàn và Phong trào thanh niên trường Tiểu học Vân Hòa năm học 2017 – 2018

BCH Chi đoàn trường Tiểu học Vân Hòa đưa ra chương trình hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

I/ TÌNH HÌNH CHUNG:

Tổng số đoàn viên trong Chi đoàn: 13 đ/c

+ Đoàn viên nữ: 11

+ Đoàn viên nam: 2

+ Đảng viên: 03

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời và thường xuyên của Đoàn cấp trên và Chi bộ, BGH nhà trường Tiểu học Vân Hòa.

- Được các lớp Đoàn viên và Cán bộ, công nhân viên trong nhà trường quan tâm, giúp đỡ.

- Đoàn viên có sự đoàn kết cao trong tất cả các công việc.

- Đa số đoàn viên nhiệt tình trong hoạt động giáo dục, chấp hành khá tốt sự phân công của lãnh đạo và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn:

- Một số đồng chí đoàn viên nhà xa, con nhỏ nên ảnh hưởng đến công tác phong trào.

- Đồ dùng, phương tiện sử dụng cho công tác Đoàn còn thiếu thốn.

- Do đặc điểm trường tiểu học không có đoàn viên là học sinh nên hoạt động đoàn còn hạn chế. Chủ yếu là kết hợp với Đội thiếu niên để duy trì các phong trào.

II/ CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Chỉ tiêu cụ thể:

* Đội ngũ Đoàn viên giáo viên, nhân viên trong nhà trường:

- 100 % Đoàn viên có phẩm chất, đạo đức lối sống, tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, quy định ngành giáo dục.

- Trình độ chuyên môn: Tất cả các đoàn viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; có năng lực chuyên môn phù hợp.

- 100% Đoàn viên có tinh thần trách nhiệm cao đối với các nhiệm vụ được giao. Xếp loại các giờ dạy 100 % từ khá trở lên; hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- 100% Đoàn viên tham gia tích cực trong việc thao giảng, dự giờ thăm lớp đồng nghiệp đủ và vượt chỉ tiêu theo quy định. Tham gia đầy đủ các cuộc Hội nghị; các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua…Thể hiện văn hóa khi đến cơ quan như: ăn mặc lịch sự; xưng hô đúng mực; không nghe, trả lời điện thoại khi đang tham gia các hoạt động giáo dục, hội họp.

- Đoàn viên giáo viên có ý thức tự bồi dưỡng trình độ tin học để trau dồi kiến thức.

- Đối với Đoàn viên là nhân viên: Đảm bảo đúng giờ công, bảo quản tốt tài sản của nhà trường. Thực hiện tốt các chế độ cho Cán bộ - Công chức – Viên chức trong nhà trường.

2. Biện pháp thực hiện.

2.1 Chi đoàn:

- Chi đoàn trường làm tốt việc phát triển đoàn viên, thúc đẩy phong trào dạy và học trong trường. Tổ chức cho đoàn viên học tập chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, là lực lượng trẻ tham gia tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Củng cố, kiện toàn Ban chấp hành.

- 100% đoàn viên tham gia các phong trào do đoàn tổ chức. Ban chấp hành Chi đoàn thường xuyên chỉ đạo Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động và rèn luyện đội viên đạt kết quả cao.

2.2. Đội TNTP Hồ Chí Minh:

Phát huy kết quả đạt được của năm học trước, qua đó xây dựng phương hướng hoạt động năm học 2017- 2018 đạt hiệu quả. Tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt Chi đội trong các buổi học. Xây dựng chương trình hoạt động, căn cứ và bám sát hướng dẫn của Hội Đồng đội phường, thành phố và kế hoạch của nhà trường. Đánh giá xếp loại các mặt hoạt động khách quan công bằng.

Tổ chức các hoạt động từ thiện; văn nghệ thể thao; tổ chức thi “ Trò chơi dân gian” chào mừng ngày 26/3; tổ chức ngày hội đọc; thi: “Nghi thức đội”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, quyên góp: xây dựng quỹ: “Vì bạn nghèo”

2.3 Công tác phong trào :

- Đoàn viên đăng ký thi đua đạt 100 %. Trong năm học tổ chức tốt các phong trào thi đua.

- Động viên đoàn viên tham gia tích cực các phong trào.

- Tổ chức kẻ sân trường lấy mặt bằng cho học sinh ngồi chào cờ.

- 100% Đoàn viên tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường và Liên Đội tổ chức.

- Kết hợp với Liên Đội giúp học sinh tham gia các phong trào do trường và ngành tổ chức.

- 100% đoàn viên tham gia đăng kí thao giảng, giáo viên giỏi chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.

- Tham mưu với BGH tổ chức chương trình trong ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Cử các đoàn viên tham gia các hoạt động do Đoàn phường tổ chức.

3. Công tác phát triển Đảng.

- Cuối năm Chi đoàn xét bầu 2 - 3 đồng chí đoàn viên xuất sắc lên Chi bộ xem xét để tham gia học đối tượng Đảng

III/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1 . Thời gian thực hiện kế hoạch:

1.1. Kế hoạch thời gian năm học:

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018, toàn trường thực hiện như sau:

  1. + Ngày tựu trường: 10/8/2017.

+ Ngày khai giảng: 05/09/2017.

2. Ngày kết thúc năm học: Muộn nhất vào ngày 31/5/2018.

3. Xét công nhận tốt nghiệp tiểu học xong trước ngày 15/6/2018.

4. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật lao động.

1.2: Thực hiện phân phối chương trình:

Thực hiện theo Phân phối chương trình theo đúng quy định.

1.3 Đối với cá nhân đoàn viên giáo viên.

Đoàn viên giáo viên, căn cứ kế hoạch năm học của tổ để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân.

Trên đây là kế hoạch của Chi đoàn trường Tiểu học Vân Hòa. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cá nhân cần bàn bạc, trao đổi báo cáo kịp thời để thống nhất cùng thực hiện.

IV/ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN:

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

T8/2017

- Ôn tập học sinh yếu kém, kiểm tra lại sau hè, xét học sinh lên lớp – lưu ban.

- Sắp xếp lại lớp và ổn định nề nếp học sinh.

- Kết hợp với Đội tiến hành tập khai giảng cho học sinh.

- Nhận và phát SGK, vở viết cho học sinh

- Ổn định nề nếp và phong trào học tập ngay từ đầu năm học.

- ĐV là GVCN + GVBM

 

 

- ĐV GVCN

 

- ĐV của Chi đoàn

 

- ĐV là GVCN

 

- ĐV là GVCN

T9/2017

 

- Xây dựng kế hoạch cá nhân.

- Khai giảng năm học mới.

- Thực hiện tháng ATGT.

- Phát động thi đua đợt 1 chào mừng 20/10.

- Kết hợp tổ chức đại hội Công đoàn.

- Kết hợp tổ chức Đại hội Liên đội

- Các đ/c Đoàn viên tham gia thao giảng và dự giờ

 

- ĐV của Chi đoàn

- ĐV kết hợp với Liên đội

- BCH Chi đoàn

- ĐV kết hợp với Liên đội

 

 

 

- ĐV kết hợp với Liên đội

- ĐV trong Chi đoàn

 

 

T10/2017

- Kết hợp tổ chức HN CC - VC đầu năm.

- Đăng kí tham gia thi GVG cấp trường.

- Lập đội tuyển văn nghệ.

- Toàn thể Đoàn viên tham gia các hoạt động theo chủ điểm.

- Họp Đoàn theo định kỳ.

- 100% Đoàn viên nêu cao tinh thần thể dục thể thao.

- Các đ/c Đoàn viên tham gia thao giảng và dự giờ

- ĐV kết hợp với BGH

 

- ĐV của Chi đoàn

 

- ĐV trong Chi đoàn

 

 

- ĐV trong Chi đoàn

 

 

- BCH Chi đoàn

 

T11/2017

- Tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Phân các đ/c đoàn viên tập văn nghệ cho các lớp.

- Phát động phong trào thi đua ngày học tốt, tuần học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

- Các đ/c Đoàn viên tham gia thao giảng và dự giờ

- Họp theo định kỳ

- BCH lên kế hoạch

 

- ĐV của Chi đoàn kết hợp với Liên đội

- ĐV của Chi đoàn

 

 

- ĐV của Chi đoàn

T12/2016

- Phát động tuần lễ giáo dục quốc phòng , phát động các cuộc thi hát những bài hát về truyền thống quân đội trong tiết HĐNGLL, để chào mừng ngày thành lập Quân đội NDVN.

- Các đ/c Đoàn viên tham gia dự giờ thăm lớp.

- Họp theo định kỳ

- ĐV là GVCN

 

 

 

 

 

- ĐV của Chi đoàn

 

- BCH Chi đoàn

T01/2018

- Phát động phong trào thi đua đợt II chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Các đ/c Đoàn viên tham gia thao giảng và dự giờ thăm lớp

- Họp theo định kỳ.

- Tổ chức cho học sinh ký cam kết không đốt pháo trong dịp Tết Nguyên Đán.

- BCH Chi đoàn

 

 

- ĐV của Chi đoàn

 

- BCH Chi đoàn

T02/2018

- Kết hợp với Liên Đội, phát động tháng trồng cây, tu bổ cảnh quan môi trường theo tiêu chí trường xanh - sạch - đẹp.

- Kết hợp với Liên Đội phát động học sinh làm phong trào kế hoạch nhỏ.

- Các đ/c Đoàn viên tham gia dự giờ thăm lớp.

- ĐV của Chi đoàn kết hợp với Liên đội

 

 

- ĐV của Chi đoàn kết hợp với Liên đội

 

- ĐV của Chi đoàn

T03/2018

- Kết hợp tổ chức lễ KN 8/3

- Tham mưu tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Trò chơi dân gian, văn nghệ.

- Các đ/c Đoàn viên tham gia dự giờ thăm lớp.

- ĐV của Chi đoàn kết hợp với Công Đoàn

- BCH Chi đoàn

 

 

 

- ĐV của Chi đoàn

T04 + 5 2018

 

. - Tổ chức thi học kỳ II; thực hiện đúng quy chế

- Các đ/c Đoàn viên tham gia dự giờ thăm lớp.

- Kiểm tra chế độ cho điểm, chấm trả bài, vào điểm … rà soát lại chương trình.

- Kết hợp tổ chức lễ tổng kết năm học.

- Bàn giao HS cho Đoàn địa phương.

- BCH Chi đoàn

 

- ĐV của Chi đoàn

 

- ĐV của Chi đoàn

 

- ĐV của Chi đoàn kết hơp với Liên đội

- BCH Chi đoàn

 

 

DUYỆT BGH                                                                  T.M BCH Chi đoàn

                                                                                               BÍ THƯ

 

 

                                                                                         Nguyễn Thị Dung